ACT en CGT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) komt uit de positieve psychologie en focust op het ontwikkelen en versterken van vaardigheden die psychologische flexibiliteit bevorderen. 

ACT is een vorm van gedragstherapie (derde generatie gedragstherapie). Hierbij leer je om dingen waar je geen controle over hebt, zoals nare gedachten, angsten of pijn te accepteren in je leven en hier anders mee om te gaan. Dit betekent dat je niet in gevecht gaat tegen gedachten, angst of pijn. Ook probeer je niet continue om vervelende dingen in je leven te voorkomen of te vermijden. Simpelweg omdat een leven zonder narigheid niet bestaat en omdat het gevecht of de vermijding tegen die narigheid veel energie kost. Energie die te koste gaat van wat waardevol is in jouw leven.

ACT is er voor mensen die: -meer bewust willen leren leven -een doel missen en niet precies weten waar ze naar toe willen in hun leven -last hebben van velerlei psychische en/of lichamelijke klachten.

Binnen ACT leer je (vervelende) ervaringen in je leven te accepteren en afstand te nemen van het gepieker in je verstand, dat misschien wel overal commentaar op heeft, het altijd beter weet, of overal nog een extra schep ellende bovenop doet. Ook maak je contact met hetgeen je hier en nu ervaart en breng je je eigen waarden in kaart om actief entoegewijd naar deze waarden te leren handelen.
Dit alles heet het vergroten van je psychologische flexibiliteit, om dat te vergroten wordt er gebruik gemaakt van zes therapeutische processen binnen ACT.

Zie ook deze folder.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een therapievorm die cognitieve therapie en gedragstherapie (tweede generatie) combineert. Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGT. CGT is sterk geprotocolleerd en gaat uit van meestal 6-12 sessies waarin een afgeronde behandeling plaatsvindt volgens een wetenschappelijk onderzocht stappenplan.

Veel van onze gedachten komen onbewust en automatisch. Verschillende gedachten leiden tot verschillende gevoelens, zoals verdrietige, boze en neutrale gevoelens. Onze gedachten hebben grote invloed op hoe we ons voelen en gedragen.

Cognitieve gedragstherapie brengt gedachten en gedrag samen. Cognitieve therapie gaat over de manier van denken. Je leert hoe je negatieve (niet helpende) gedachten kunt ombuigen naar positieve (helpende) denkpatronen. Gedragstherapie gaat over het veranderen van gedrag. Een belangrijk onderdeel van gedragstherapie is exposuretherapie. Je leert tijdens die therapie om te gaan met situaties of onderwerpen waar je tot nu toe bang voor was. Als je bijvoorbeeld last hebt van smetvrees dan leer je een ‘vieze’ trapleuning weer aan te raken. Dit is vaak spannend in het begin, maar je zult merken dat je angst minder wordt en dat je het uiteindelijk kunt. Cognitieve gedragstherapie is geschikt wanneer je last hebt van bijvoorbeeld een depressie, een angststoornis of dwangstoornis.

Meer informatie over cognitieve gedragstherapie vind je hier:
Wat is cognitieve gedragstherapie
Factsheet cognitieve gedragstherapie

Op de site Thuisarts.nl vind je ook veel uitleg en informatie over behandeling voor psychische klachten.

Reacties zijn gesloten.