Informatie en algemene voorwaarden

Werkwijze
Kennismakingsgesprek: Bij het intakegesprek informeer ik je over mijn werkwijze en laat ik je een beetje proeven van mijn manier van werken. We kijken samen of we tot een coach- of behandelovereenkomst kunnen komen. Het kennismakingsgesprek heeft als doel om samen te bepalen wat mogelijk is.

Belangrijk is dat er een klik is en dat je je vrij en veilig genoeg voelt om met mij aan de slag te gaan. Van de andere kant is deze verkenning wederzijds. Het kan zijn dat een probleem buiten mijn competentie valt, of dat een andere behandelaar beter op zijn plaats is. Er kunnen ook andere redenen voor mij zijn om niet met je in zee te gaan, zoals tegenstrijdige belangen of teveel verwantschap in de persoonlijke sfeer (familie, vrienden).

Vervolggesprekken:  In overleg bepalen we de hoeveelheid en de frequentie van de sessies. Dit kan uiteenlopen van één keer per week tot een keer per maand. Dit is mede afhankelijk van de aard van je vraag, problemen of wensen en je behoefte. Soms zijn enkele gesprekken voldoende om verder te kunnen. De sessies duren in principe 50 minuten. Afhankelijk van de ernst, de risico’ s en de complexiteit van je klachten wordt er een inschatting gemaakt van het aantal gesprekken dat nodig is.

Om je te ondersteunen bij je veranderingsproces, krijg je huiswerkopdrachten mee die we samen ontwerpen in de gesprekken. Gemiddeld zul je hier ongeveer 10-30 minuten per dag aan besteden. In de gesprekken gaan we in op deze huiswerkopdrachten en de betekenis voor jou.

Aan het eind van het gesprek is er ruimte voor een korte evaluatie van het gesprek en of het proces je ondersteunt bij het bereiken van je wensen.

Tarieven
Particulier: 120 euro per sessie, inclusief administratie
Zakelijk/werkgever: 140 euro per sessie, inclusief administratie
Werkbezoek: 140 euro per uur, exclusief reiskosten
Dubbele sessie: 20 euro korting
(BTW niet van toepassing)

Vergoeding
Particulier: niet vergoed (via zorgverzekeraar (vooralsnog) niet vergoed).
Zakelijk: afhankelijk van uw werkgever

Voorwaarden en tarief no-show
Gemaakte afspraken dienen tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd.
Bij no-show wordt het volgende tarief gehanteerd: 50% van de kosten van de sessie inclusief administratie.
De rekening binnen 1 week voldoen via het betaalverzoek via Whatsapp danwel via overschrijvingrechtstreeks op het bankrekeningnummer.

Algemene voorwaarden
Zie hier

Privacyverklaring
Zie hier

Reacties zijn gesloten.