Hoogbegaafdheidsproblematiek

Als hoogbegaafdheid ter sprake komt, wordt al gauw aan wonderkinderen gedacht: zo’n Einstein waarvan er elke eeuw wel eentje wordt geboren. De werkelijkheid is echter helemaal anders. Wist je dat in een klas van 25 kinderen gemiddeld genomen één hoogbegaafde leerling te vinden is? Dit betekent dat in een school met 300 leerlingen al snel een twaalftal hoogbegaafde kinderen zitten. Veel vaker voorkomend dus dan spontaan gedacht.
Hoogbegaafdheid is het verzamelwoord voor een aantal persoonskenmerken die maken dat iemand anders denkt en handelt dan de mensen rondom hem of haar heen. Hoogbegaafdheid kan alleen al daarom meer problemen met zich meebrengen dan je op het eerste gezicht zou vermoeden.

Hoogbegaafdheid is een van de unieke kwaliteiten van mensen. Net zoals er mensen zijn die snel kunnen lopen, anderen die mooi kunnen tekenen, nog anderen die prachtig kunnen zingen. Een hoogbegaafde kan snel denken. Hoogbegaafdheid gaat per definitie samen met een hoog IQ, dit kan handig zijn om ver te komen op school of in een baan. Maar hoogbegaafden denken niet alleen anders en sneller, ze voelen zich ook vaak anders dan hun leeftijdsgenoten. Dat gevoel bekruipt hen al vaak op jonge leeftijd. In sommige gevallen kan het een bron van problemen zijn: verveling, demotivatie, onderpresteren en opbouw van frustraties bijvoorbeeld. Dit kan een grote belemmering zijn voor jezelf, maar ook als ouder of partner van een hoogbegaafde kan het een uitdaging zijn.

Hoogbegaafden zijn vaak kritisch, creatief, heel gevoelig en hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hun bewustzijnsniveau ligt hoog en dat maakt de kans groot dat ze zich over alles zorgen maken. Bij mensen met hoogbegaafdheid zien we vaak bepaalde specifieke vlakken waarin ze meer last hebben of meer vastlopen dan mensen zonder hoogbegaafdheid.

Ik werk graag vanuit het cognitief luik, het zijnsluik en de embodio’s van Tessa Kieboom en Kathleen Vendrickx. Dit laat mooi de kenmerken van hoogbegaafdheid zien. Juist deze kenmerken zorgen bij hoogbegaafde kinderen en volwassenen vaak voor frustratie, boosheid en onbegrip, maar ook somberheid en zelfs depressie. Door meer inzicht hierin en coaching in vaardigheden kan je meer met alle goede dingen van de hoogbegaafdheid.
In de praktijk betekent dit werken aan dingen als mindset, faalangst, perfectionisme en de andere kenmerken van hoogbegaafdheid. Uitdagingen aangaan, buiten je comfortzone durven treden en zelfvertrouwen opbouwen zijn thema’s waar je mee aan het werk gaat als hoogbegaafde. Maar ook gebruik maken en versterken van je hoogbegaafde kwaliteiten en al het goede dat je je al eigen hebt gemaakt.

Reacties zijn gesloten.